luni, 17 octombrie 2011

Film documentar Israel

Atât de multe motive pentru care suntem atraşi de Israel...


 

Ne pot vrăji clima însorită, marea varietate a locurilor (istorie, arheologie, religie sau, pur şi simplu, frumuseţe), fascinantul contrast dintre antic şi modern. Israelul are ceva aparte, greu de exprimat în cuvinte, o dimensiune care transformă experienţa în ceva cu adevărat memorabil...
Imagini/
 *
Aflat pe coasta de est a Mediteranei, Israelul este deservit de zeci de companii aeriene internaţionale... Odată ce ai ajuns, distanţele scurte permit deplasarea cu maşina, cu autobuzul sau cu avionul.
Domnul Yehuda Shen, director al Departamentului pentru Europa Centrală şi de Sud Est din cadrul Ministerului de Turism... 
Imagini/plasarea unei secvenţe filmate cu reprezentantul Ministerului de Turism al statului evreu

*
Atunci când am vizitat Israelul pentru prima dată (august 2009), am simţit un loc familiar...
fotografii 2009
 *
Ierusalim, Marea Galileii, Nazaret – îmi erau cunoscute încă din copilărie. Te contopeşti cu istoria, parcurgi aceleaşi drumuri pe care le-au străbătut Abraham, David, Iisus, Cruciaţii...
Imagini Ierusalim, Marea Galileii, Nazaret
 *
Israelul este un stat modern, care îmbină istoria bogată şi impresionantă cu infrastructura suprapusă preferinţelor de vacanţă. Plaje cum şi-ar dori toţi...
Imagine plajă
 *
Oraşe pline de viaţă...
Imagine din “oraşe pline de viaţă”

Pieţe... Colonii de artişti... Concerte în parcuri...
Imagini/fotografii
 *
Rezervaţii naturale pe care am avut plăcerea să le cunosc în 2010...
fotografii 2010
 *
Staţiuni balneare...
fotografii 2011; video 2011

Locuri sfinte...
Imagini

*
Indiferent dacă am venit pentru pelerinaj la Locurile Sfinte, pentru a mă bucura de soare, pentru a admira priveliştile, rămân fascinat de Israel... Iată de ce vă invit într-o scurtă plimbare prin Ţara Sfântă. Trag speranţa că veţi descoperi, cu încântare, o dimensiune numită... Israel.
Imagini
*

Fără pretenţia unei naraţiuni biblice, cu moderarea dimensiunilor epice, am privilegiul să le mulţumesc celor care mi-au facilitat călătoria din 2011:
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Arhiepiscopia Iaşilor, prin intermediul Centrului de Pelerinaj “Sfânta Parascheva”, Agenţia de turism „PROVITUR”-România, în parteneriat cu Ministerul de Turism din Israel,
a organizat aşa-numitele Pelerinaje pentru suflet
cu scopul „de a informa publicul larg despre potenţialul turistic al Israelului şi despre importanţa pelerinajelor”.
Imagini/plasarea altei secvenţe filmate cu reprezentantul Ministerului de Turism al statului evreu
*

Adevărata aventură a cunoaşterii devine o linie severă şi pragmatică a conduitei, câtă vreme am parcurs un traseu (lung de peste 2.000 de Km), care mi-a amintit, în linii generale, de experienţa anilor 2009 şi 2010 (atunci, mi-au arătat drumul Preoţii Iosif Dorcu şi Cristian Vacaru, cu binecuvântarea Excelenţei Sale, Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi)...
 fotografii 2009 şi 2010

*

În 2011, totul a început odată cu plăcerea de a găsi litoralul Israelului, îmbrăţişarea dintre om şi apă, o fericire fără condiţii, permanenţa unui profil...
Cesareea relatează istoria de acum 2.000 de ani a propriei sale glorii: Imaginaţi-vă oameni plimbându-se pe străzile pavate de romani, mulţimi aclamând în teatre maiestuoase, caii care merg, în galop, pe hipodromul gigantic de la malul Mării Mediterane, ruinele Palatului lui Irod (costruit direct din mare, într-o peninsulă), pe Irod însuşi, vestigiile din timpul romanilor, bizantinilor, arabilor şi cruciaţilor, până în primele clipe ale Sionismului în Israel, activitatea din timpul magnatului Rothschild etc.
fotografii 2009 şi video 2011

Haifaeste al treilea oraş, ca proporţie numerică, primul dintre porturi şi unul dintre cele mai mari centre culturale,industriale, comerciale şi de cercetare ale Israelului. Se întinde pe flancurile verzi ale Muntelui Carmel până către litoral, ajungând spre Akko, punctul nordic, observabil din Haifa, cu ochiul liber/peste mare.
Foto şi video 2011/atât Haifa cât şi Akko
 *
Potrivit unor opinii, etimologia Haifei ar proveni de la Caiafa – presupusul fondator al localităţii; din alt punct de vedere, denumirea vine de la expresia ebraică Hof Yafe (plajă frumoasă). Am înţeles formele Muntelui Carmel, înălţat prin alegere, modelând îngâmfarea lucrurilor şi oamenilor; popas al profetului Ilie, loc al retragerii spirituale a lui Pitagoras şi, probabil, refugiu pentru Sfânta Familie, loc de oprire pentru regele francez Ludovic al IX-lea, şansa unei noi izbânzi pentru Napoleon, numele său provine din expresia ebraică Kerem-El („Viţa de vie a Domnului”).
Foto şi video 2011/Haifa
 *
În inima baziliciiMănăstirii Carmel găsimgrota lui Ilie, flancată de coloane de porfir, iar, în plan îndepărtat, un altar se află deasupra stâncii sculptate şi oferă spaţiul în care odihneşte Ermitul (pustnic, sihastru).
fotografii 2009/Carmel, grota lui Ilie
 *
Am rotunjit experienţa din Haifa cu Templul şi Grădinile Bahá'í – religie monoteistă fondată prin secolul al XIX-lea, în Persia, de Mírzá Husayn-'Alí Núrí, cunoscut sub numele de Bahá'u'lláh (în limba arabă: “Slava lui Dumnezeu”). Evenimentele religioase din istorie sunt văzute ca un proces educaţional evolutiv pentru omenire, prin intermediul mesagerilor lui Dumnezeu.
Nimic nu poate întreceTemplul şi Grădinile Bahá'í din Haifa. Complexul, situat pe Muntele Carmel, se caracterizează prin spaţii vaste de vegetaţie sălbatică, combinate cu jnepeni şi chiparoşi; conţine mausoleul lui Bab şi două edificii construite în stil neoclasic “Arhivele Internaţionale” şi “Casa Universală a Justiţiei”, sediul “Afacerilor Spirituale şi Administrative ale Comunităţii InternaţioanleBahá'í”, iar, de jur-împrejur, se întind luxuriantele grădini şi cupola aurită a mausoleului, edificiu grandios, cu accente orientale.
Foto şi video 2011/Haifa, Grădinile Bahai
*

Vechea aşezare Akko m-a invitat să-i dezvălui secretele aflate deasupra pământului şi de sub pământ. Toate procură plăcere şi interes, oferind întreaga măsură a numelui acestui oraş antic (mă refer la semnificaţii, la posibilitatea de a le cunoaşte). Vechiul Akko (pe care l-am ratat în expediţiile din 2009 şi 2010, dar am avut ocazia să îl vizitez în 2011, graţie Sorinei şi lui Ronen Glodan, de care mă leagă o prietenie fără vârstă) desemnează exemplul particular al citadelei susţinute de factorul uman... în jurul lui s-a dezvoltat întreaga viaţă.
Foto şi video 2011/Akko
 *
Portul Akko a fost construit sub regele Ptolemaios al II-lea şi a împlinit destinul unei porţi de intrare în ţară. Reputaţia a crescut odată cu intrarea pe scena istoriei a cruciaţilor; apogeul secolului XIII conducând şi spredestinul de capitală politică şi administrativă a Ţării Sfinte...
Picturile murale şi fortăreţele, sălile cavalerilor – de pe timpul Evului Mediu, sinagogile şi moscheile, popoarele şi religiile care amintesc de canaaniţi, romani, aceasta înainte de venirea otomanilor şi britanicilor, totul se circumscrie unui cadru pitoresc şi autentic unde se insinuează o piaţă orientală, cu gastronomie specifică, prezenţa artiştilor şi meşteşugarilor, portul, pescarii şi amatorii de sporturi nautice.
Foto şi video 2011/Akko
*
Galileea, în schimb, păstreazăfrumuseţea pastorală din timpurile biblice...
Muntele Tabor (Tavor), complet izolat în mijlocul câmpiei Esdrelon, cu înălţimea unui deal şi cu o vastă platformă pe pisc, este cel mai reprezentativ din Galileea. Pentru Sfântul Ieronim, Tabor înseamnă veniens lumen sau veniat lux: “lumina care vine”, “să vină lumina”, opinie confirmată prin numele pe care arabii îl dau muntelui: Gebel en-Nur, adică muntele luminii. Prin poziţie şi frumuseţe, muntele a fost considerat, din antichitate, un loc sacru.

Foto 2009/Tabor

*
De muntele Tabor este legată, în primul rând, Schimbarea la Faţă a lui Cristos. Evanghelia nu numeşte muntele pe care s-a petrecut evenimentul, dar tradiţia creştină a considerat că acesta este locul unde Isus şi-a arătat strălucirea în faţa celor trei ucenici ai săi.

Foto 2009/Tabor

*
Muntele Schimbării la Faţă desemnează unul din locurile care aşteaptă lumea să-şi deschidă braţele.
Am cunoscut şi ospitalitatea celor din Nazaret. Mi s-a dezvăluit o altă lume, a prosperităţii şi a toleranţei, a dimensiunii istorice (dezvoltarea urbanistică a nucleului rural, care a fost martorul copilăriei lui Isus, dominaţia romană şi arabă, perioada cruciadelor, distrugerea cauzată de turci) şi convieţuirii religioase (alături de arabi musulmani, de evrei, se află comunităţi de melchiţi, de greci ortodocşi, romano-catolici, maroniţi, alte grupări mai mici.
Orice traseu nu poate ocoli Biserica Bunei-Vestiri a Maicii Domnului, construită pe locul casei Maicii Domnului şi a Dreptului Iosif – cea mai mare bisericăcreştinădin Orientul Mijlociu şi una dintre cele mai vechi. Potrivit tradiţieiromano-catolice, a fost ridicatăchiar pe locul unde Arhanghelul Gabriel i-a adus Mariei vestea căîl va naştepe Isus. În interior,pot fiadmiratezecile de picturi, fresce şi sculpturi donate de comunităţicreştinedin întreaga lume.
Foto 2009/Nazaret

*
Am ajuns şi în satul Cana Galileii, la Biserica ortodoxă situată pe locul unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos a săvârşit prima Sa minune – a preschimbării apei în vin.
Numită astăzi „Kafr Kanna” sau „Khirbet Cana”, este o localitate din regiunea Galileea, aflată la numai şapte kilometri înspre nord-est de Nazaret. Locul este cinstit de către creştini drept locul unde Mântuitorul Iisus Hristos a săvârşit prima Sa minune, fiind invitat la o Nuntă, la care a participat împreună cu Maica Sa şi cu ucenicii Săi.
Foto 2009/Cana Galileii

*

Călătorind pe la poalele Munţilor Galileii, resimţi pacea pastorală care domneşte peste oraşe şi sate. Galileea de jos este dominată de Valea Jezreel, un loc de bătălie încă din timpuri străvechi, fiind revendicată de egipteni, mesopotamieni, asirieni, perşi şi romani pentru valoarea sa strategică. Astfel se înfăţişează Megiddo (Armageddon), un loc plin de istorie...
Foto 2009/Meggido

*

Şi nu uitaţi că, din orice punct, se poate ajunge la Fortăreaţa Nimrod, localizată într-un decor montan feeric, pe versantul Muntelui Hermon. Culmea coboară spre vest, către Banias şi se ridică spre est în direcţia Muntelui Hermon. Printre cele mai mari şi mai impresionante fortăreţe medievale din Orientul Mijlociu, care a supravieţuit trecerii timpului, deţinea controlul asupra unuia din principalele drumuri ale regiunii, care pornea din Tyr, de pe malul Mediteranei, ajungea până în partea superioară a Văii Hula şi ducea – din Banias – până în Damasc.
Foto 2010/Nimrod

*
Gamla este situată în centrul Înăţimilor Golan, 20 Km sud faţă de Qatzrin, 20 Km nord de Daliyot. O rezervaţie ca un vis învăluind ameninţări liniştite: o cascadă impresionantă, cea mai mare din întreg Israelul (51 m înălţime), situri cu forme şi culori care nu-şi trădează vârsta, zborul grifonilor (cine crede că mă refer la monstrul cu corp de leu înaripat, cu cap şi gheare de vultur, va fi dezamăgit să afle că am fotografiat doar o pasăre răpitoare din ţările calde, mare,asemănătoare vulturului, cu corpul aproape pleşuv şi gâtul îmbrăcat într-un guler de pene); straturi de pământ roşu, acumulat de-a lungul milioanelor de ani, copt prin acţiunea lavei de dedesupt, pot fi observate laolaltă cu straturile de bazalt – rezultatul procesului fiind formarea micilor lacuri ale căror microorganisme se cuvin protejate de entuziasmul turiştilor.
Foto 2009/Gamla
 *
Ziua, ca împreunare de culori, poate strivi sub nepăsarea celor care nu vizitează Korazin. Menţionat în Talmudul Babilonian, renumit pentru plantaţiile de altădată, este asaltat în zilele noastre de căldură şi însingurare. În Noul Testament, Korazin apare ca un oraş condamnat de Isus, împreună cu Beth Saida şi Capernaum.
Foto 2009/Korazin

*
Herodion rămâne unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale lui Irod cel Mare, servindu-i ca palat de vară, fortăreaţă, monument, cimitir şi capitală districtuală. Este singura aşezare, ridicată de regele-constructor, care îi celebrează numele.
Foto 2009/Herodion

*
Punctul de plecare în explorarea Galileii de Jos este Tiberias (Tveria), aflat pe coasta de vest a Mării Galileii (Lacul Kinneret) de pe a cărui faleză puteţi privi în zare peste întinderea tremurândă de apă. Litoralul Mării Galileii şi dealurile din jur reprezintă un loc de vacanţă accesibil tot timpul anului, cu trasee pentru drumeţii în natură, locuri încărcate de istorie şi locuri obişnuite de vacanţă.
Foto şi video 2011/Tiberias

*
Toată regiunea, inclusiv Capernaum, Tabgha (Biserica Înmulţiri Pâinilor şi Peştilor; naraţiunea evanghelică aminteşte şi cea de-a treia apariţie a lui Hristos înaintea ucenicilor după Înviere, apoi consacrarea primatului lui Petru), Muntele Fericirii, Râul Iordan, păstrează legătura indisolubilă cu lisus şi cu primii Creştini.
Foto 2009 şi 2011; video 2011/Tiberias... Tabgha

*
Safed este un punct de plecare util în explorarea unor locuri precum Cascada Banias...
Foto 2010/Banias

*
A intra în Rezervaţia Tel Dan este ca şi cum ai păşi în ţara minunilor; întâlneşti pârâiaşe care formează râul şi vezi vârfurile înalte ale arborilor care par să atingă cerul. Pământul pare (mereu) umbrit şi emană răcoare, chiar în mijlocul unei zile toride de vară. Nu este de mirare faptul că, în urmă cu 7.000 de ani, oamenii au ales micul deal de deasupra izvoarelor pentru a-şi construi casele.
Foto 2010/Tel Dan

*
În 2009, alt simbol mă fortificase pentru a-i urma chemarea: Massada, ultimul refugiu antic al combatanţilor evrei, care, în numele libertăţii, au înfruntat armata romană şi au balansat către omenire prin luptă, prin sacrificiul suprem; ideea distrugerii violente a Regatului Iudeii, la sfârşitul epocii celui de-Al Doilea Templu, şi-a depărtat propriul timp; evreii au fost etapa devenirii, au tulburat răbdarea zilelor iar renunţarea la viaţă s-a transformat în ritm al altor pulsaţii...
Foto 2009/Massada

*
Tot atunci am înţeles cuvintele rabinului Simon Ben Lakish (secolul al III-lea după Cristos): “Dacă Grădina Edenului este pe pământul lui Israel, porţile sale sunt în Beit She’an”. Pe Valea Iordanului, la sud de Marea Galileii, nu mi-a venit să-mi cred ochilor: un oraş care te proiectează faţă în faţă cu ceea ce simt pentru marile aşezări romane, unde ruinele te trezesc la viaţă (oricât ai fi de obosit sau lipsit de insipraţie)...
Foto 2009/Beit She’an

*
Natura este infinit mai generoasă în Galileea decât în Cisiordania...
Pustiul Iudeiise caracterizează printr-o succesiune de coline pietroase, aride, brăzdate, săpate de depresiuni adânci şi cu creste neregulate, marcate de procesele de eroziune, un peisaj parcă supranatural...
Foto 2009/Pustiul Iudeii

*

În Ierihon, chingile care sufocă fostele teritorii ocupate par la fel de irespirabile precum aerul, adâncesc senzaţia de sufocare (la propriu şi la figurat), mizeria de la tot pasul, o stare de inocenţă sălbatică şi contraste fără leac; doar istoria celui mai vechi oraş din lume salvează prezentul localităţii situate cu 250 de metri sub nivelul mării. Telefericul şi urcuşul (care mai răreşte din kilogramele în plus) te aduc pe muntele unde Isus Cristos a petrecut 40 de zile şi 40 de nopţi respingând ispitele Satanei, unde este săpată în stâncă Mănăstirea greco-ortodoxă... În oraş, te aşteaptă Aşezământul românesc...
Foto 2009; video 2011/Muntele Ispitelorşi Aşezământul românesc de la Ierihon

*
În Pustiul Iudeii (Wadi Kelt), există o mănăstire ortodoxă foarte veche, în care   s-au păstrat Moaştele Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, numit şi „Hozevitul”. Valea pustiului Hozeva merge paralel cu drumul antic roman ce lega Ierusalimul de Ierihon, drum pe care a coborât şi samariteanul milostiv.
Foto şi video 2011/Wadi Kelt

*

Foto şi video 2011/Ein Bokkek
 *
În altă ordine de idei, palestinienii percep preţuri „joase”, sub nivelul celor practicate la Ein Bokkek sau Ein Gedi. Nu poate fi altfel într-o zonă în care existenţa omului se apropie de semnificaţia miracolului, iar confortul – de treapta superioară a schimbării mediului. Rezervele de apă, într-o regiune aridă, unde se înregistrează, frecvent, 40 de grade la umbră (chiar şi după ora 18:00) sporeşte respectul. Imaginea a rămas vie, intrând în conştiinţa mea şi luându-mă acasă, acolo unde mulţi vând/cumpără aer şi pământ, rostogolind coşmarul de fiecare zi. Românii nu ştiu să mulţumească Domnului pentru ceea ce le-a fost dăruit, să înveţe de la Israel cum poţi construi în piatră şi deasupra pietrei.
Am reuşit să ating apele care mi se păreau a fi un trup al tăcerii; un lac de mari dimensiuni, faimos pentru cel mai scăzut punct de pe glob (nu se găseşte sub ape, ci la 420 de metri sub nivelul mării) şi pentru faptul că are cea mai sărată apă din lume. Din păcate, lacul se retrage cu circa 90 de centimetri pe an. În curând, Marea Moartă nu mai poate păstra rolul de clepsidră care şi-a uitat boala pentru satisfacţia noastră, este pe punctul să dispară în întregime. În contrapartidă, visul, mai puţin generos, al iubitorilor de recorduri: pământul uscat cu altitudine joasă va fi la o cotă negativă şi mai ridicată faţă de nivelul mării...
Foto 2009; foto şi video 2011/Marea Moartă
 *
Când mi-au venit în minte versurile lui Nicolae Labiş “Soarele s-a topit şi a curs pe pământ” ajunsesem la Qumran (situat la vest de drumul Kaliah-Sodoma, centrul esenienilor, care, preţuind cuvântul, l-au făcut cunoscut şi altora, mai puţin ascetici, mai puţin severi în privinţa purităţii, prin intermediul Manuscriselor de la Marea Moartă).
Foto 2009/Qumran

*
În general, locuitorii suportă două anotimpuri: din octombrie până în aprilie şi atunci când bate vântul fierbinte dinspre deşertul aflat la răsărit. Ameninţarea secetei a fost mereu o problemă, după cum o arată episodul cu proorocul Ilie, dar, în multe zone se verificau spusele “curgea laptele şi mierea”. Deşi climatul a devenit tot mai arid în ultimele două milenii înainte de Mântuitor, marea catastrofă s-a produs abia prin secolele VII-VIII după Cristos. În sudul Palestinei, deşertul Negew (de astăzi) ocrotise, pe vremea lui Iosua, nu mai puţin de 17 oraşe; săpăturile arheologice de la Awdat au confirmat abandonarea regiunii în veacul al VII-lea după Cristos.
Foto 2010/Avdat

*
În ţinuturile Negev, pe platoul Avdat, se iţeşte – deasupra bazinului Nahal Tzin – oraşul antic Avdat (Oboda), numit astfel după regele nabateean Oboda. Climatul deşertic şi cantitatea de apă care provine din ploi, de aproximativ 80 mm/an, nu au constituit o piedică în calea energiei locuitorilor din Negev.
Avdat(din secolul al III-lea î.Hr.), situat pe Drumul Tămâii, aminteşte de traseul pe care erau transportate tămâie şi mirodenii originare din Peninsula Arabică şi din Orientul Îndepărtat, prin ţinuturile muntoase Petra şi Negev, către porturi ale Mării Meditarane. Cel mai important port pentru exportarea acestei mărfi se numea Gaza; de aici, tămâia şi mirodeniile erau trimise spre centrele Imperiul Roman. Controlul arterelor comerciale şi al porturilor a avut un impact direct asupra istoriei Avdat-ului, dar şi asupra altor oraşe nabateene.
Foto 2010/Avdat

*
Deşertul Negev este mărginit de Marea Mediterană, de Deşertul Sinai, Munţii Moab şi Pustiul Iudeii. Loc de întâlnire al unor fenomene naturale uimitoare (culmi semeţe şi văi ascunse, canioane săpate în stâncă şi dune de nisip), Negev a fost un punct critic pe Drumul Mirodeniilor bătut de caravanele cu cămile care aduceau cu ele bogăţiile Orientului în imperiile de pe coasta Mediteranei. Pentru vizitatorul modern, Negev este un loc fascinant de străbătut în lung şi-n lat, cu drumurile sale comerciale, cu haltele, mănăstirile şi fortăreţele cioplite în stânci ascuţite.
Foto 2010/Negev

*
Eilat, un paradis scăldat de soare – în punctul cel mai sudic al Israelului, ne poartă   printr-o lume a simţurilor. Traversând regiunile pietroase din Sudul Negevului şi deşertul Arava, cu stânci şi munţi coloraţi în roşu, cenuşiu, galben şi alb, pentru ca, într-o clipă, să mă trezesc în Golful Eliat pe malul Mării Roşii, am reţinut locul în care a ajuns Regina Sheba în vizita istorică făcută regelui Solomon. Tot acesta este locul care-i ademeneşte, ca prin farmec, pe iubitorii soarelui, pe amatorii de scufundări şi pe pasionaţii deşertului. Eilat oferă vizitatorilor săi sporturi acvatice, plimbări în nave cu carenă de sticlă, iahturi, Parcul Observatorului Submarin, Reciful Delfinilor, călătorii cu jeepul şi/sau safari pe cămilă în inima deşertului, Kings City (un castel misterios, oarecum magic şi, cu siguranţă, adeptul kitch-lui), recife de corali din Rezervaţia naturală “Coral Beach”. La doar 20 de minute de oraş, se află Timna Park, o vale magnifică, plină de stânci înalte de sute de metri, binecuvântată cu o panoramă fascinantă şi locuri care vibrează de amintirile antichităţii.
Foto 2010/Timna

*
M-am aflat în ţara unde Cristos s-a întrupat, S-a Născut, a Predicat, a Suferit, a murit şi a Înviat; locul pe care Dumnezeu le-a făcut pământul privilegiat al întâlnirii Sale cu oamenii... Prin excelenţă, ţintă a călătoriilor celor care pornesc în căutarea Domnului, Ţara Sfântă este o ţară a pelerinajelor.
*
Betleem-ul este plin de amintiri biblice şi evanghelice. În acest decor s-au desfăşurat faptele povestite în Sfintele Scripturi, care îi unesc pe creştini cu evreii: păşunile cunoscute sub numele de „câmpiile păstorilor” au cunoscut aventurile protopărinţilor lui David, marele rege al evreilor; au fost, totodată, martorii veştii date de către înger despre naşterea Fiului lui Dumnezeu. Naşterea lui Isus (din ebraicul Jeshua) reprezintă o amintire de neşters în istoria umanităţii (o neconcordanţă doar în ceea ce priveşte data naşterii lui Isus: romano-catolicii plasează evenimentul în noaptea de 24 decembrie a anului 5 sau 4, grecii ortodocşi în 6 ianuarie, iar armenii îl datează pe 18 al aceleiaşi luni).
foto şi video 2011/Betleem

*
Bazilica Sfintei Naşteri, ridicată pe locul venerat de pelerini, se mândreşte cu istoria milenară. Mozaicurile îi reprezintă pe strămoşii lui Cristos şi trimit la primele şapte Concilii Ecumenice. Partea cea mai semnificativă, din punct de vedere religios şi istoric, rămâne, totuşi, Grota Sfintei Naşteri.
foto şi video 2011/poze 2009

*
În pofida micilor diferenţe, care pot întări veridicitatea celor relatate, Evangheliştii afirmă faptul că Hristos S-a născut în Betleem şi a crescut în Nazaret. Desigur, şi Câmpul Păstorilor este unul dintre locurile biblice puse în legătură cu Naşterea Domnului...
Biserica Sfânta Ecaterina din Betleem (romano-catolică) se găseşte foarte aproape de Biserica ortodoxă Naşterea Domnului (în partea ei nordică); potrivit tradiţiei, biserica a fost zidită pe locul în care Mântuitorului Isus Hristos i-a apărut, în chip văzut, Sfânta Ecaterina din Alexandria, anunţându-i moartea martirică.
La o distanţă de numai 300 de metri, înspre sud-est de Biserica Naşterii Domnului, se află o biserică mică, numită (îndeobşte) „Grota Laptelui”. Încă din secolul al VI-lea, o legendă locală mărturiseşte faptul că în peşteră (grotă) s-a oprit Maica Domnului cu Pruncul, în noaptea în care Dreptul Iosif a primit porunca de la înger să părăsească Betleemul şi să fugă în Egipt, pentru a scăpa de mânia lui Irod; în grotă ar fi stat în răstimpul dintre Naşterea Pruncului şi Fuga din Egipt. Potrivit unei vechi tradiţii, această peşteră a fost folosită drept loc de înmormântare a multora dintre pruncii omorâţi, fără pic de milă, de către soldaţii lui Irod: spre slava pruncilor stă zidită şi o capelă, în Biserica Romano-Catolică închinată Sfintei Ecaterina.
foto şi video 2011/Betleem; poze 2009
 *
Am pătruns şi în Betania, la mormâmtul Sfântului Lazăr, printre palestinienii aflaţi pe o altă treaptă a civilizaţiei; bucuria de a fi ajuns acolo a fost umbrită de zidurile apărate, semn că duşmanul este vechi şi se cheamă istorie-îngheţ, naraţiune simplificată reinvestită cu sens (sau cu nonsens); sila reînnoită nu a fost risipită de iubire...
video 2011/soldaţi la punctul de trecere
*
În drumul către vechea Betanie (localitatea arabă actuală El Azaryia) întreg necunoscutul accentelor vecine cu rana deschisă parcă ar vrea să acopere cuvintele lui Isus. Numele istoric al Betaniei, sub care este cunoscut în Evanghelia lui Ioan, în episodul învierii miraculoase a lui Lazăr şi în alte episoade petrecute în timpul călătoriei lui Isus de la Ierihon la Ierusalim, derivă, probabil, de la Beit Hanania (numele localităţii pe vremea când apaţinea tribului lui Beniamin). Nu m-a interesat atât Biserica lui Lazăr, realizare arhitectonică modernă din anii ‘50ai secolului trecut, ci faptul că ea este construită deasupra unei grote în interiorul căreia se poate vedea „Mormântul lui Lazăr” care a fost scena unuia dintre cele mai cunoscute miracole săvârşite de Isus în Ţara Sfântă.
   Foto 2009/Betania

*
Cine se îndreaptă spre adevăratele sanctuare, reuşeşte să înţeleagă pe deplin fericirea psalmului pelerinilor: „Fericiţi cei care-şi fac din tine refugiul lor, care păzesc în inima lor căile tale. Trecând prin Valea Plângerii, opreschimbă în izvor, şi ploaia de dimineaţă
oîmbracă cu binecuvântări” (84, 6-7).
*

Video 2011/cadre în plus (Ierusalim, spre exemplu/Sfântul Mormânt)
Scopul unui pelerinaj corespunde, prin natura sa, unui ţel religios. Pelerinul vine ca să se întâlnească cu Cristos, ca să cunoască mai bine chipul fascinant al lui Cristos, vine să îngenuncheze şi să se roage la locurile sfinţite de paşii şi de prezenţa Mântuitorului. În cele mai multe cazuri, pelerinajul în Ţara Sfântă are un caracter penitenţial. Creştinul vine cu gândul de a-şi ispăşi propriile păcate sau păcatele altuia. Vine împins de un imbold lăuntric de a fi iertat de Dumnezeu, de a fi purificat de tot ce îi pătează sufletul, de a se despovăra de tot ceea ce îi apasă conştiinţa.
*
Tot ceea ce aţi auzit este o mărturisire: pendulez între mai multe lumi...
După încântarea de a fi văzut, filmat şi fotografiat zidurile/porţile Ierusalimului, Biserica Sfânta Ana, Scăldătoarea Oilor, Biserica Dominus Flevit, Scăldătoarea Siloamului, Cina Cea de Taină, Scara Macabeică, Biserica Sfântul Petru din Gallicantu, Valea Cedronului, Ghetsimani, Biserica Tuturor Naţiunilor, Biserica Mormântului Sfintei Maria, Grota de la Ghetsimani, Sfântul Mormânt, Piatra Ungerii, Golgota, Mormântul lui Hristos, Sfânta Temniţă, Mormântul lui Iosif din Arimateea, Mormântul din Grădină, Capela Înălţării, Emaus, am hărăzit zile pentru vizitatea bisericilor din Iersulaim – „Catedrala Rusă”, Biserica Sfânta Maria Magdalena, Biserica Sfântul Marcu, Catedrala Sfântul Iacob, Biserica Mântuitorului, Bazilica Adormirii, Citadela, Mormântul lui David, Zidul Plângerii, Carierul Ebraic, Esplanada Templului, Via Dolorosa/Popasurile,
Succesiune foto 2009

  *

am căutat un nou privilegiu – imagineaMoscheii Al Aqsa, de pe culmile Ierusalimului, postată – împreună cu fotografii şi filme – pe site-ul www.radioiasi.ro.

*
Desigur, întâietate au avut Biserica Sfânta Maria Magdalena, Biserica Sfântul Marcu, Catedrala Sfântul Iacob, Biserica Mântuitorului, Bazilica Adormirii, Citadela, Mormântul lui David,Via Dolorosa/Popasurile...
Ein Karem Video şi foto 2011/Ein Karem(sat, ca prelungire a Ierusalimului, unde poate fi localizată naşterea lui Ioan Botezătorul, din părinţii Zaharia şi Elisabeta; sanctuarul celebrează naşterea celui care l-a botezat pe Isus) fusese sedimentat într-o altă formă şi în altă zi a pelerinaj-ului. Nu putem trăda memoria doar pentru că, pe Muntele Sion (Zion) din Ierusalim gallus cantat. foto 2009 şi video 2011 Conform tradiţiei creştine, Petru s-a lepădat de Isus. Potrivit altora, locul corespunde Palatului lui Caiafa, „temelia” de judecată a lui Isus. Sunt arheologi care cred în rolul actualei proprietăţi a părinţilor asumpţionişti, Biserica Sfântul Petru din Gallicantu /foto 2009 şi video 2011 (alţii preferă să situeze palatul 300 de metri mai sus, pe amplasamentul Bisericii Armene Ortodoxe, al Sfântului Salvator, din apropierea Porţii Sionului). Nici o ipoteză nu se impune ca evidenţă, doar Muntele Sion rămâne o colină înaltă din partea de vest, devenită inima primei comuntăţi creştine, compuse din iudeo-creştini, discipoli ai lui Isus de origine ebraică. Într-o sinagogă, evreii religioşi venerează Mormântul lui David... foto 2009
De Paşte, creştini de toate etniile vin la Ierusalim pentru a urma drumul parcurs de Isus. În duminica Floriilor, oamenii se adună pe Muntele Măslinilor ca să reediteze intrarea Lui în Ierusalim. Se opresc acolo unde Domnul a plâns, prevăzând soarta proprie şi pe cea a oraşului. Locul este marcat de o biserică în formă de lacrimă, numita Dominus Flevit („Domnul a plâns”). foto 2009Tot pe acest munte este Grădina Ghetsimani, foto2009 şi video 2011 în care există o mică livadă de măslini (se spune că ar avea aproape două mii de ani). Ierusalimul adăposteşte patru cartiere importante: Cartierul Evreilor, Cartierul Creştinilor, Cartierul Musulmanilor şi cel al Armenilor. Astăzi, patru comunităţi etnice şi religioase promovează, împreună, culturi diferite cu acelaşi patrimoniu. Sunt opt porţi care străbat zidurile oraşului, iar cel mai important trafic se desfăşoară prin Poarta Jaffa. Via Dolorosa video 2011este drumul pe care Isus a mers de la Judecată către Răstignire. Aici sunt cele „Nouă opriri ale Crucii” care conduc şi spre Biserica Sfântului Mormânt din Cartierul Creştin, cunoscut drept locul unde a fost îngropat şi unde a înviat Cristos – centrul credinţei creştine din întreaga lume.
Multe episoade ale istoriei Israelului şi ale vieţii lui Isus s-au petrecut pe Muntele Moriah. Astăzi, vedem cum se ridică Moscheea lui Omar, Moscheea Al Aqsa, Domul Stâncii. foto 2009 şi video 2011Unul dintre cele mai venerate sanctuare ale Islamului, construit de califul Abd al-Malik, edificiul adăposteşte o stâncă privită cu sacralitate de credincioşii musulmani (“Profetul a pornit în călătoria sa către cer”); stânca este importantă şi pentru tradiţiile mozaică şi creştină; aceasta ar fi vârful muntelui biblic Moriah, unde Avraam l-a oferit pe fiul său Isaac ca jertfă lui Dumnezeu; din punct de vedere ar­hi­tec­tonic, Domul Stâncii pare să se identifice cu cupola sa strălucitoare, asemănătoare unui boboc de floare aurit; cu­pola este susţinută de un tambur circular şi de o con­strucţie octogonală, cu zi­duri îmbrăcate în marmură şi faianţă predominant al­bastră.
La est se întrevede linia Munţilor Moab (în zilele senine, pot fi observate, în depărtare, depresiunea Iordanului, Marea Moartă, petecuri de pământ ale vecinilor din Iordania). Muntele Nebo (m-a purtat pe umerii săi la sfârşitul anului 2007, când am ajuns în Iordania/video 2007) a fost suit de Moise din câmpia Moabului, vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului.
La sud, colina supranumită “Consiliul cel Rău”; după tradiţie, marii preoţi şi fariseii convocaseră o adunare în timpul căreia Caiafa a profeţit: “Este mai bine să moară un singur om pentru popor”...
*
Când mi-am filtrat proiectul deplasării, pe rafturile conştiinţei s-a pornit un mic scandal – înaintea plecării. Lipseau, din limba aranjamentului cu Ierusalimul, panorama şi grotescul fascinant al bazarului.
Video 2011/Bazar Ierusalim

*
Dar şi referiri succinte la oraşul plin de viaţă: Tel Aviv-Yafo. Cea mai mare metropolă a Israelului şi centrul comercial al ţării, «Colina Primăverii» nu a existat până în 1909, atunci când un grup de locuitori din Yafo s-a mutat, la nord, pentru a construi un oraş nou pe dunele de nisip. Cunoscut şi ca «oraşul care nu doarme niciodată», Tel Aviv oferă o gamă impresionantă de posibilităţi ale fugii de singurătate şi... de reflecţie spirituală...
Video 2011, în combinaţie cu foto 2010/Tel Aviv

***
„Prin harul lui Dumnezeu sunt şi creştin, prin faptele mele sunt un mare păcătos, prin chemare sunt pelerin din speţa cea mai de jos, care cade la tot pasul”. Aşa începe Povestea unui pelerin rus, o operă anonimă de intensitate spirituală...

Povestea mea, încărcată de fotografii şi de secvenţe video, dincolo de înregistrările audio, trebuie să aibă un sfârşit. Unul care să merite Israelul, chiar dacă re-apropie un vechi proverb spaniol...

„Călătorule, nu există drumuri. Drumurile se fac păşind...”
***

Mulţumiri

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

Ministerului de Turism al Israelului

Agenţiilor „Provitur” şi „Sunny Travel”


Echipă producţie: Nicolae Tomescu, Dan Gafta, Iuliana Bubuianu, Gabriela Grama, Andrei Scribleac
            © Nicolae Tomescu, Radio Iaşi (2011)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu